HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

İbrahim YILDIRIM

İbrahim YILDIRIM

Prof. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : ODTÜ
Yüksek Lisans :
Doktora : Atatürk Üniversitesi
Telefonu : 0(342) 211 8080 - (1312)
Odası : FEAS215
E-Posta : İbrahim.yildirim@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2007

·         Arslan, Fatih. “Kamu Yönetiminde Ücrete Dayalı Performans Yönetimi”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007  

2 1997

·         Yılmaz, Abdullah. “Yönetimde Etkinlik ve Verimlilik Açısından Rasyonel Zaman Yönetimi ve Sivas İl Merkezindeki Kamu Kurumlarında Bir Uygulama”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997. 

3 1996

·         Kılavuz, Raci. “Türkiye’de Kamu Personel Sistemi ve Eğitim İstihdam İlişkisine Yönelik Sivas İl Merkezindeki Kamu Kurumlarında Bir Uygulama”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.

4 1996

Aydoğdu, Erdal. “Örgütlerde Stres ve Yönetimi – Tokat Devlet Hastanesinde Bir Uygulama”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.

5 1995

·         Gökgöz, Gülsüm Savcı. “Örgütsel Çatışma ve Rol Çatışmasına İlişkin C. Ü. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Bir Uygulama”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

 

6.2 Doktora Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2006

·         Yıldırım, Murat. “Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık (1980 Sonrası Türkiye Örneği)”. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

2 2003

· ·         Kılavuz, Raci. “Kamu Yönetiminde Etik Yoksunluk ve Yönetsel Sorunlar”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003. 

3 2002

·         İzci, Ferit. “Bilgi Teknolojilerinin Kamu Örgütleri Üzerindeki Etkileri ve Bir Uygulama”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002. 

4 2002

·         Güven, Mehmet. “Sanayi İşletmelerinde Girişimci İle Yönetici Arasındaki İlişkilerin Yönetim Fonksiyonlarına Etkisi – GAP Bölgesi Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama”, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002. 

5 1998

·    ·         Halis, Muhsin. “Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında İç Müşteri Tatminini Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998. 

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2005

·         Kamu Hizmetlerinde Kalite Yönetimi. Türk İdare Dergisi.  Yıl: , Sayı: , Haziran 2005. 22

2 2000

·    “Bürokratik İsraf ve Nedenleri’, Türk İdare Dergisi.  Yıl: 72, Sayı: 427, Haziran 2000. ss. 49-76.

3 1999

·         “Kadın Memurların Kurum İçi Sorunları Üzerine Bir Araştırma.’ Türk İdare Dergisi.  Yıl: 71, Sayı: 423, Haziran 1999. ss. 65-84.

4 1996

İbrahim YILDIRIM  ve Gülsüm SAVCI GÖKGÖZ. “A Research Concerning Role Conflict in Health Organizations “ Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C: l, S: l, 1996, pp.231 -241.

5 1992

·         “Okul Müdürünün Zaman Yönetimi”, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 Kasım Öğretmenler Günü Özel Sayısı, (Kasım-1992), ss. 1-9.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 1994

·         Çevre Eğitimi: (Hazırlık Raporu). İkinci Çevre Şurası: Çevre Eğitim Komisyonu. 28 Şubat - 2 Mart 1994, İstanbul.

2 1990

·         Eğitim Denetiminde Öğretmen”, Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi, (24-28 Eylül 1990),                        Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.

3 1988

·         “Fırat Havzasının Ekonomik Sosyal ve Kültürel Kalkınmasında Eğitim Kurumlarının Rolü”, Fırat Havzasının Ekonomik Sosyal ve Kültürel Kalkınması Sempozyumu, Fırat Üniv., 7-9 Nisan 1988) Elazığ.

4 1987

Atatürk ve Eğitim Politikası”, Konferanslar: Dicle Üniversitesi, 3-7 Mart 1987, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Urfa."

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1 2004

      Demokrasi Sivil Toplum Kuruluşları ve Yönetişim. Ankara, Seçkin Yayınevi. 2004.

2 2001

·  ·         Makro Yönetim. (Ders Notları ) 2001- SİVAS. 

3 1998

·         İdare Hizmetleri Sınıfında Çalışan Kamu Personeli Kadınların Örgütsel Sorunları: Üç İlde Uygulama (Araştırma), Sivas, 1998

4 1994

·         Eğitim Yönetimi ve Türk Milli Eğitim Mevzuatı. (Ders Notları), D.Ü. Eğitim Fakültesi, 1994. Diyarbakır.

8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1 2012
2  

·         Karacadağ Kalkınma Ajansı:  “Kalkınmada Yatırımcıların Sosyal Sermaye Düzeyinin Belirlenmesi: Diyarbakır Örneği.” (12-DFD- 0003) Devam etmekte….

3  

·         TESEV Sivas İli Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi  Danışmanlığı

4  

·         Sivas Kent Konseyi Stratejik Planlama ve Yönetişim Çalışma Grubu Danışmanlığı,  

5  

· ·         GAP Bölge Kalkınma Daire Başkanlığı ve Dicle Üniversitesi: GAP Eylem Planın Uygulanmasına Yönelik İnsan Kaynakları Araştırması  Projesi 

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 2012

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, 2012- 

2 2009

Karacadağ Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 

3 2009

ÖSYM Diyarbakır İl Yöneticiliği 

4 2009

ÖSYM Diyarbakır İl Yöneticiliği 

Devamı için tıklayınız.../Dosyalar/files/8%20-%20Prof_%20Dr_%20%c4%b0brahim%20%20YILDIRIM.doc

5 2008

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, 

13. Dersler

SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 İŞL106 Davranış Bilimleri Zorunlu3
2 İŞL203 Yönetim Ve Organizasyon Zorunlu3
3 İŞL403 Küresel Girişimcilik Zorunlu3
4 İŞL405 Stratejik Yönetim Zorunlu3
5 İŞL002 Girişimcilik ve Liderlik Seçmeli2