Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İşletme Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
İşletme
İşletme

İşletme

İşletme

İşletme

Programın Amacı

HKÜ İşletme bölümünün kuruluş amacı ülkemizin çağdaş profesyonel işletmeci ihtiyacını  karşılamaktır. Bölümümüzde verilern interdisipliner dersler çerçevesinde verilen işletmecilik eğitimi, öğrencilerimizin olaylara Dünya’nın sürekli değişen şartları içerisinde farklı boyutlardan bakabilmesini ve değerlendirebilmesini amaçlamaktadır.

Eğitim felsefemiz, öğrencilerimizin bilgi ve yeteneklerini geliştirmekle birlikte   gelecekteki belirsizliklere karşı yaşama hazırlamak; kültürel birikimlerini artırmak, yaşam boyu öğrenme bilincini aşılayarak birer Dünya vatandaşı olmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda bölümün amacı, mezunlarını yurt içi ve yurt dışında, kamu ve özel sektör kurumlarında alacakları görevleri başarılı bir biçimde yürütebilecek donanıma sahip hale getirmektir.Öğrencilerimizin mesleki bilgilerin yanı sıra meslek genel kültürünün de geliştirilmesi hedeflenmektedir..

Açıklamalar

Bölümümüze kayıt kabul şartı Lise Diploması ve  Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavından (LYS) üniversitemiz işletme bölümü taban puanından yüksek bir puan almış olmak.

Bölümün öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 8 yarıyıldır.Öğrencilerlimiz 8. yarıyılda CO-OP uygulaması kapsamında Profesyonel İş ortamına ilk adımı atmış olmaktadırlar. Bölümümüz eğitim dili Türkçedir. Bölümde 4 tane bilim dalı çerçevinde dersler verilmektedir.Bu bilim dalları şunlardır:
Yönetim ve Organizasyon
Muhasebe ve Finansman
Üretim yönetimi ve Pazarlama
Sayısal Yöntemler
 
Mezuniyet için Genel Not Ortalaması 2.00-4.00 olmalı ve öğrencilerimiz Endüstri uygulamarı (CO-OP) dersinden başarı ile geçmiş olmaları gerekmektedir.
 
İşletme bölümünden mezun öğrenci İşletme alanında lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
 
Mezunlarımız, ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine devam edebilirler.
 
Mezunlarımızın çalışma alanları:Akademisyenlik, Bankacılık, Denetmenlik, Müfettişlik, Mali Müşavirlik, Finans Uzmanlığı, Finansal Danışmanlık, Pazarlama ve Satış Uzmanlığı, Satın Alma Uzmanlığı, Üretim Planlamacılığı, İnsan Kaynakları Uzmanlığı, Yöneticilik, Yönetim Danışmanlığı
DERS PLANI
1.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 İŞL103 İşletme Bilimine Giriş I Zorunlu4
2.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 İŞL104 İşletme Bilimine Giriş II Zorunlu3
2 İŞL106 Davranış Bilimleri Zorunlu3
3 İŞL108 İşletme Bilimine Giriş Zorunlu3
3.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 İŞL203 Yönetim Ve Organizasyon Zorunlu3
2 İŞL215 Tutundurma Yönetimii Seçmeli2
3 İŞL221 Kriz Yöneitmi Seçmeli2
4 İŞL217 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli2
4.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 İŞL204 Pazarlama İlkeleri Zorunlu3
2 İŞL206 Kadın Ve Genç Girişimciliği Seçmeli2
3 İŞL210 KOBİ Yönetimi Seçmeli2
4 İŞL212 Pazarlama Araştırması Seçmeli2
5 İŞL009 İmaj Ve Saygınlık Yönetimi Seçmeli2
6 İŞL011 Performans ve Kariyer Yönetimi Seçmeli2
7 İŞL002 Girişimcilik ve Liderlik Seçmeli2
5.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 İŞL317 Perakende Yöntemi Seçmeli2
2 İŞL323 Çok Uluslu İşletmelerin Yönetimi Seçmeli2
6.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 İŞL310 Örgütsel Davranış Zorunlu3
2 İŞL304 Üretim Yönetimi Zorunlu3
3 İŞL320 Hizmet Pazarlaması Seçmeli2
7.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 İŞL403 Küresel Girişimcilik Zorunlu3
2 İŞL405 Stratejik Yönetim Zorunlu3
3 İŞL409 Uluslararası İşletmecilik Zorunlu3
4 İŞL423 Ürün ve Fiyatlandırma Yönetimi Seçmeli2
5 İŞL411 Stratejik Karar Teorisi Seçmeli2
6 İŞL417 İş Etiği Seçmeli2
7 İŞL427 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli2
8 İŞL431 Yeni Hizmet Tasarımı Seçmeli2