Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İşletme Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM
Prof. Dr. Cesim DEMİR
Prof. Dr. Mazlum ÇELİK
Prof. Dr. Hilmi Erdoğan YAYLA
Doç. Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE
Dr. Öğ. Üyesi Yakup DURMAZ
Dr. Öğ. Üyesi Yunus KILIÇ
Araştırma Görevlisi Mehmet Örfi SÖNMEZ
Araştırma Görevlisi Fatma Gül BİLGİNER
Araştırma Görevlisi Dilek KÜÇÜK
Dr. Öğ. Üyesi Yunus KILIÇ

Akademik Geçmiş
Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi (İngilizce İşletme)
Yüksek Lisans : Gaziantep Üniversitesi (İşletme ABD-Finans)
Doktora : Gaziantep Üniversitesi (İşletme ABD-Finans)

Telefonu : +90 342 211 80 80 / 1316
Odası :
E-Posta : yunus.kilic@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Yunus KILIÇ
Akademik Özgeçmiş
5 Akademik Unvanlar:
NoÜnvanAlındığı TarihlerKurum
1 Araş. Gör.2009-2016 Gaziantep Üniversitesi
2 Araş. Gör. Dr.2016-2017 Gaziantep Üniversitesi
3 Yrd. Doç. Dr.2017- Hasan Kalyoncu Üniversitesi
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2016
Reis, Ş. G., Kılıç, Y. ve Buğan, M. F. (2016). Banka Karlılığını Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği, Journal of Accounting & Finance, Ekim/2016, Sayı 72, 21-36.
2 2016
Kılıç, Y. ve Buğan, M. F. (2016). The Efficient Market Hypothesis: Evidence from Turkey, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6/10, 262-272.
3 2016 Kılıç, Y. ve Buğan, M. F. (2016). Are Islamic Equity Markets “Safe Havens”? Testing the Contagion Effect using DCC-GARCH, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance & Management. Sciences, 6/4, 167-176.
4 2016 Kılıç, Y., Buğan, M. F. ve Özbezek B. D. (2016). Asimetrik Bilgi ve Sinyal Teorisi: Temettü ve Kazanç İlişkisinde Panel Nedensellik Yaklaşımı, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15/4, 1132-1145. 
5 2016 Toraman, C., İğde, M., Buğan, M.F. ve Kılıç, Y. (2016). Volatility Spillover Effect from Conventional Stock Markets to Islamic Stock Markets, International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 5/4, 264-281.
6 2016 Toraman, C., Seyhan, M., Buğan, M.F. ve Kılıç, Y. (2016). The Relationship between National Football Teams’ Performance and Stock Markets, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6/12, 588-598.
7 2016 Toraman, C., Kılıç, Y. ve Buğan, M. F. (2016). Credit Card Literacy Level and Credit Card Usage Behaviors of College Students, Journal of Business Research-Turk, 8/4, 266
8 2015
Kılıç, Y., Ata, H. A. ve Seyrek, İ. H. (2015). Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine İlişkin Bir Araştırma, Journal of Accounting & Finance, Nisan/2015, Sayı 66, 129-150.
9 2011
Kara, E. ve Kılıç, Y. (2011). Accounting Recording System on Accrual Basis at Local Authorities in Turkey: An Application in Gaziantep Local Municipality, International Journal of Business and Social Science, 2/15, 244-250.
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2015 Ata, H. A., Buğan, M.F. ve Kılıç, Y. (Ekim, 2015). Examining the Efficient Market Hypothesis: Evidence from Borsa İstanbul. 3rd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism. Rome, Italy.
2 2015 Toraman, C., Kılıç, Y. ve Seyhan, M. (Aralık, 2015). The Impact of National Football Teams’ Success on Market Returns: Evidence From European Countries. The Macrotheme International Conference, Rome, Italy.
3 2015 Toraman, C., Ata, H. A. ve Kılıç, Y. (Aralık, 2015). College Students’ Credit Card Use Behaviors and Determinants of their Credit Card. The Macrotheme International Conference. Rome, Italy.
4 2014 Kılıç, Y., Ata, H. A. ve Seyrek, İ. H. (Aralık, 2014). Financial Literacy: The Case of University Students. Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing, Prague, Czech Republic.
5 2013 Toraman, C., Kılıç, Y. ve Reis, Ş.G. (Mayıs, 2013). The Effects of Capital Structure Decisions on Firm Performance: Evidence from Turkey. International Conference on Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
6 2013 Ata, H. A., Buğan, M.F. ve Kılıç, Y. (Mayıs, 2013). The Relationship between Inventory and Financial Performance: An Analysis of a Sector.  International Conference on Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
7 2013 Toraman, C., Kılıç, Y. ve Reis, Ş.G. (Ekim, 2013). The Relationship between Capital Structure and Firm Performance: Sector Analysis in Turkey. Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, Barcelona, Spain.
8 2012 Kılıç, Y. ve Seyrek, İ. H. (Mayıs, 2012). Finansal Başarısızlık Tahmininde Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması: İmalat Sektöründe Bir Uygulama. 1. International Symposium on Accounting and Finance, Gaziantep, Turkey.
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 2013 Keten, M., Başarır, Ç. ve Kılıç, Y. (Ekim, 2013). Kredi Temerrüt Takası ile Makroekonomik ve Finansal Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 17. Finans Sempozyumu, Muğla.
8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1 2017 Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi: Gaziantep ve Çevre İller Örneği